Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jean Homerin Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jean Homerin

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jean Homerin

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Homerin (PS)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jean Homerin heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jean Homerin heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Boussu10 049,00 - 50 240,00
AdministrateurAssociation sportive du centre sportif du Grand- Hornu asbl-30/09/19
AdministrateurCSD de Mons-Wallonie picarde asbl-01/01/19
AdministrateurFEES - Formation Encadrement Espace Social asbl-
Président du conseil d'administrationFonds social Docteur Emile Fosty asbl-
AdministrateurLes Jours paisibles asbl-
TrésorierLigue centrale de défense de l'enseignement officiel de Boussu-Hornu-
AdministrateurMultisports Boussu asbl-30/09/19
Président du conseil d'administrationParti socialiste - Union socialiste communale asbl-
Membre du comitéPS Mons-Borinage (comité fédéral)-
AdministrateurSociété publique d'administration des bâtiments sco- laires du Hainaut-
TrésorierUSC Boussu-
Employé-50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 60.290,00 tot 150.720,00 euro bruto


2019

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Boussu - Commune
37.207,68
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreSCRL Igretec
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ASBL Multisports-Boussu
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Association sportive du centre sportif du Grand-Hornu ASBL
Assemblée générale - MembreSCRL intercommunale IPFH
Assemblée générale - MembreSA Holding communal
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SP ABS Hainaut
Assemblée générale - MembreASBL Contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine
Préfet des études (jusqu'au 31/08/2019) - Directeur (depuis le 01/09/2019) (Profession)Communauté française
Conseiller auprès du CAMutualités Solidaris Mons-Wallonie picarde
TrésorierLigue centrale de défense de l'enseignement officiel de Boussu-Hornu (Comité)
TrésorierUSC Boussu (Comité)
MembrePS Mons-Borinage (Comité fédéral)
AdministrateurASBL Les Jours paisibles (Conseil d'administration)
Administrateur (depuis le 01/01/2019)ASBL CSD de Mons-Wallonie picarde (Conseil d'administration)
AdministrateurASBL FEES (Conseil d'administration)
PrésidentASBL Fonds social Docteur Emile Fosty (Conseil d'administration)
PrésidentASBL Parti socialiste - Union socialiste communale (Conseil d'administration)

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Boussu1,00 - 5 000,0003/12/18
Conseiller communalCommune de Boussu1,00 - 5 000,0003/12/18
AdministrateurAsbl CSD Mons-Borinage-31/12/18
Administrateurasbl CSD Wallonie picarde-31/12/18
Président du CAasbl Fonds social Docteur Emile Fosty-
AdministrateurASBL Formation Encadrement Espace Social (FEES)-
Administrateurasbl Les Jours paisibles-
Président du CAasbl Parti socialiste - Union socialiste communale-
TrésorierLigue centrale de défense de l'enseignement officiel de Boussu-Hornu-
Membre du ComitéPS Mons-Borinage (Comité fédéral)-19/10/18
AdministrateurSociété publique d'administration des bâtiments sco- laires du Hainaut-
TrésorierUSC Boussu-
Conseiller de policeZone 5327 Boussu/Colfontaine/Frameries1,00 - 5 000,0029/11/18
Profession (Préfet des études - Enseignement WBE)-50 001,00 - 100 000,00
Totaal: van 50.004,00 tot 115.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean Homerin in 2018

2018

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Boussu - Commune
2.893,93
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) communal(e)Boussu - Commune
1.075,64
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil de police - MembreZP BORAINE
580,63
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreIMIO scrl
Assemblée générale - MembreIRSIAscrl
Assemblée générale - MembreLes Entreprises solidaires asbl
Assemblée générale - MembreRBDB Ecole des jeunes asbl
Conseil d'administration -Administrateur(trice)SPABS Hainaut
Préfet des études (profession)Communauté française
TrésorierLigue centrale de défense de renseignement officiel de Boussu-Hornu (Comité)
Conseiller auprès du CAMutualités Solidaris Mons-Wallonie picarde
Membre (à partir du 19/10/2018)PS Mons-Borinage (Comité fédéral)
TrésorierUSC Boussu (Comité)
Administrateurasbl CSD Mons-Borinage (Conseil d'administration)
Administrateurasbl CSD Wallonie picarde (Conseil d'administration)
Administrateurasbl FEES (Conseil d'administration)
Présidentasbl Fonds social Docteur Emile Fosty (Conseil d'administration)
Administrateurasbl Les Jours paisibles (Conseil d'administration)
Présidentasbl Parti socialiste - Union socialiste communale (Conseil d'administration)

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Boussu
1.980,89
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil de police - MembreZP BORAINE
1.219,32
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SPABS Hainaut
Assemblée générale - Membreasbl Les Entreprises solidaires "Alteria"
Assemblée générale - Membreasbl RBDB Ecole des jeunes
Assemblée générale - Membrescrl IMIO
Assemblée générale - Membrescrl IRSIA
Profession - Préfet des étudesCommunauté française
Comité - PrésidentFonds Fosty Hornu
Comité - TrésorierLCDEO de Boussu-Hornu
Conseil d'administration - ConseillerMutualité Solidaris Mons-Wallonie picarde
Comité - PrésidentPAC Hornu
Comité - TrésorierUSC Boussu
Conseil d'administration - Administrateurasbl CSD Mons-Borinage
Conseil d'administration - Administrateurasbl CSD W.P.
Conseil d'administration - Administrateurasbl FEES
Conseil d'administration - Présidentasbl Fonds social Docteur Emile Fosty
Conseil d'administration - Administrateurasbl Les Jours paisibles
Conseil d'administration - Présidentasbl Parti socialiste - Union socialiste de Boussu

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de BoussuNeeOorspronkelijk mandaat
MembreCommission des Affaires généralesNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission des FinancesNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission du Développement économiqueNeeAfgeleid mandaat
MembreEcole des jeunes RBDB asblNeeAfgeleid mandaat
MembreIMIONeeAfgeleid mandaat
MembreIRSIANeeAfgeleid mandaat
MembreLes Entreprises solidaires Alteria asblNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police BoraineNeeAfgeleid mandaat
Préfet des études-NeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurCSD Mons-Borinage asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurCSD WP asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurFEES asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentFonds Fosty HornuNeeMandaat, leidende functie of beroep
Président du CAFonds social Docteur Emile Fosty asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurLes Jours Paisibles asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierLigue centrale de défense de l'Enseignement officiel de Boussu-HornuNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurMutualité Solidaris Mons-Wallonie picardeNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentPAC HornuNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du comité fédéralPS Mons-BorinageNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPS Union socialiste de BoussuNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentPS Union socialiste de BoussuNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurSPABS HainautNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentUSC BoussuNeeMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierUSC BoussuNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2012

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Boussu
44 295,87
bruto per jaar
03/12/12
GemeenteraadslidCommune de Boussu03/12/12
BestuurderGerminal scrl
VoorzitterPrésence et Action Culturelles PAC section locale
OndervoorzitterPS Union socialiste communale USC
Leraar-31/08/12
Proviseur-01/09/12
LidCommission des finances et du budget20/12/12
VoorzitterFonds social Docteur Emile Fosty - section locale Hornu
VoorzitterFonds social Docteur Emile Fosty asbl
VoorzitterPS Section locale de Hornu
BestuurderPS Union socialiste de Boussu asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean Homerin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean Homerin in 2012

2011

Jean Homerin • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Boussu
43 427,87
bruto per jaar
03/10/11
GemeenteraadslidGemeente Boussu03/10/11
Président comité de direction/de gestionBHP Logements sc30/09/11
Voorzitter raad van bestuurBHP Logements sc30/09/11
BestuurderGerminal scrl
VoorzitterBuurtregie30/09/11
Lid politieraadPolitiezone Borinage03/10/11
Voorzitter (locale sectie)Présence et Action Culturelles PAC
VoorzitterPS Lokale afdeling
OndervoorzitterPS Union socialiste communale USC
Leraar-
BestuurderFamille Environnement Espace social, asbl30/09/11
VoorzitterFonds social Docteur Emile Fosty asbl
VoorzitterFonds social Docteur Emile Fosty, section locale
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean Homerin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean Homerin in 2011

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jean Homerin

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Homerin Jean

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jean Homerin