Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Pierre Cools Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Pierre Cools

Pierre Cools

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Cools

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Pierre Cools heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Pierre Cools heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 | Mandaten 2012 | Mandaten 2011 | Mandaten 2010 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du comité de gestionInstitut national d'assurance maladie-invalidité (f dir)⇒ 2018
Membre suppléantINAMI Comité de l'assurance soins de santé⇒ 2018
Membre suppléant du comité de gestionPlate-forme eHealth⇒ 2018
AdministrateurSPMT⇒ 2018
AdministrateurAction Francophone pour la Formation⇒ 2018
AdministrateurAction Francophone pour la Santé et la Solidarité asbl⇒ 2018
AdministrateurInstitut André Cools⇒ 2018
AdministrateurMutualis⇒ 2018
Secrétaire général adjointUnion Nationale des Mutualités Socialistes⇒ 2018
AdministrateurIM asbl22/12/17⇒ 2018
AdministrateurDrive Mut⇒ 2018
AdministrateurInstitut Belle-Vue⇒ 2018
AdministrateurMaison de la solidarité (La)⇒ 2018
AdministrateurAutonomis asbl (réseau Solidaris)⇒ 2018
AdministrateurEpicura14/02/17⇒ 2018
AdministrateurFête des Solidarités asbl⇒ 2018
Membre du comité de concertation des utilisateursPlate-forme eHealth⇒ 2018
AdministrateurRéseau Santé Wallon⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du comité de gestionInstitut national d'assurance maladie-invalidité (f dir)⇒ 2017
Membre suppléantINAMI Comité de l'assurance soins de santé⇒ 2017
Membre du comité de consertation des utilisateursPlate-forme eHealth⇒ 2017
Membre suppléant du comité de gestionPlate-forme eHealth⇒ 2017
AdministrateurSPMT16/02/16⇒ 2017
AdministrateurAction Francophone pour la Formation⇒ 2017
AdministrateurAction Francophone pour la Santé et la Solidarité asbl⇒ 2017
AdministrateurInstitut André Cools⇒ 2017
AdministrateurMutualis18/06/16⇒ 2017
Secrétaire général adjointUnion Nationale des Mutualités Socialistes⇒ 2017
PrésidentDrive Mut⇒ 2017
AdministrateurInstitut Belle-Vue⇒ 2017
AdministrateurMaison de la solidarité (La)⇒ 2017
AdministrateurAutonomis asbl (réseau Solidaris)⇒ 2017
AdministrateurRéseau Santé Wallon24/03/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre Cools in 2016

2015

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV⇒ 2016
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de l'assurance soins de santé⇒ 2016
BestuurderAction Francophone pour la Formation12/12/15⇒ 2016
BestuurderAction Francophone pour la Santé et la Solidarité asbl12/12/15⇒ 2016
BestuurderInstitut André Cools⇒ 2016
Adjunct-secretaris-generaalNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten12/12/15⇒ 2016
VoorzitterDrive Mut24/11/15⇒ 2016
BestuurderInstitut Belle-Vue12/12/15⇒ 2016
BestuurderMaison de la solidarité (La)24/11/15⇒ 2016
BestuurderAutonomis asbl15/12/15⇒ 2016
Plaatsvervangend lidComité de gestion de la Plate-forme eHealth⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre Cools in 2015

2014

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéINAMI
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de l'assurance soins de santé
Plaatsvervangend lidINAMI Comité du Service du contrôle administratif05/11/14
BestuurderInstitut André Cools
Operationeel directeurUnion Nationale des Mutualités Socialistes
Plaatsvervangend lidComité de gestion de la Plate-forme eHealth
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre Cools in 2014

2013

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéINAMI
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de l'assurance soins de santé
Plaatsvervangend lidINAMI Comité du Service du contrôle administratif
BestuurderInstitut André Cools
Operationeel directeurUnion Nationale des Mutualités Socialistes
Plaatsvervangend lidComité de gestion de la Plate-forme eHealth
LidPlate-forme eHealth - Comité de Concertation des utilisateurs10/12/13
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre Cools in 2013

2012

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéINAMI
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de gestion de la Plate-forme eHealth
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de l'assurance soins de santé
Plaatsvervangend lidINAMI Comité du Service du contrôle administratif
BestuurderInstitut André Cools
Operationeel directeurUnion Nationale des Mutualités Socialistes
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.


2011

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
BestuurderInstitut André Cools
DirecteurNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Bezoldigingsplafond voor 2011: 169 546,56 euro bruto.


2010

Pierre Cools • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV15/10/10
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de gestion de la Plate-forme eHealth
Plaatsvervangend lidINAMI Comité de l'assurance soins de santé21/02/10
Plaatsvervangend lidINAMI Comité du Service du contrôle administratif
BestuurderInstitut André Cools
DirecteurNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Bezoldigingsplafond voor 2010: 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre Cools in 2010

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Pierre Cools

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Cools Pierre

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Pierre Cools