Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Koen Cabooter Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Koen Cabooter

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Koen Cabooter

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Cabooter

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Koen Cabooter heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Koen Cabooter heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
LidBelgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (BVVA) vzw-
Lid van de Economische en Sociale Raad van AdviesBenelux Economische Unie1,00 - 5 000,00
Lid van de Raad van BestuurCEVORA vzw-
Lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van de Commissie Onderne- mingsplannenFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg1,00 - 5 000,00
Lid van de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC nr. 200)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC nr. 200)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC nr. 100)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Directiecomité van het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC nr. 200)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC nr. 220)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC nr. 118)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Paritair Leercomité van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC nr. 200)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid van het Paritair Comité voor de voe- dingsnijverheid (PC nr. 118)FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-
Lid van het BeheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid1,00 - 5 000,00
LidNationale Arbeidsraad1,00 - 5 000,00
Lid van de RaadNationale Arbeidsraad1,00 - 5 000,00
Lid van het BeheerscomitéOpFo100-
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 000,00
Lid van het Social Affairs Committee / Lid van het Social Dialogue Com- mittee onderhandelingsteamSMEUnited-
Adviseur sociale zaken (Expert)Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)1,00 - 5 000,00
Totaal: van 7,00 tot 35.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2018
LidBelgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen VZW⇒ 2018
LidNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2018
Lid van de raadNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2018
AdviseurUnie van Zelfstandige Ondernemers VZW⇒ 2018
LidAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200)⇒ 2018
LidAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200) - Paritair Leercomité⇒ 2018
LidAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200) - Sociaal Fonds - Directiecomité⇒ 2018
LidAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200) - Sociaal Fonds - Raad van Beheer⇒ 2018
LidAanvullend Paritair Comité voor de Werklieden (PC nr. 100)20/03/17⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéAanvullend Paritair Comité voor de Werklieden (PC nr. 100) - Fonds voor de vorming van de arbeiders die tot de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité voor de werklieden behoren (OpFo 100)⇒ 2018
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloos- heid met bedrijfstoeslag⇒ 2018
BestuurderCEVORA VZW⇒ 2018
LidCommissie Ondernemingsplannen⇒ 2018
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Bene- lux Economische Unie⇒ 2018
LidParitair Comité voor de Bedienden uit de Voedingsnij- verheid (PC 220)⇒ 2018
LidParitair Comité voor de Bedienden uit de Voedingsnij- verheid (PC 220) - Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid⇒ 2018
LidParitair Comité voor de Voedingsnijverheid (PC 118)⇒ 2018
LidParitair Comité voor de Voedingsnijverheid (PC 118) - Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijver- heid⇒ 2018
LidParitair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC 201)⇒ 2018
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)⇒ 2018
Lid van de working group labour marketUEAPME⇒ 2018
Lid van het social affairs committeeUEAPME⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Cabooter in 2017

2016

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2017
LidBelgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen VZW⇒ 2017
LidNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2017
Lid van de raadNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2017
Adviseur-⇒ 2017
LidAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200)⇒ 2017
LidAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200) - Paritair Leercomité⇒ 2017
BestuurderAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200) - Sociaal Fonds⇒ 2017
Lid van het directiecomitéAanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC nr. 200) - Sociaal Fonds⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéAanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC nr. 100) - Fonds voor de vorming van de arbeiders die tot de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité voor de werklieden behoren (OpFo 100)⇒ 2017
LidAanvullend Paritair Comité voor werklieden (PC 100)⇒ 2017
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloos- heid met bedrijfstoeslag⇒ 2017
BestuurderCEVORA VZW⇒ 2017
LidCommissie Ondernemingsplannen⇒ 2017
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Bene- lux Economische Unie⇒ 2017
LidParitair Comité voor de bedienden uit de voedingsnij- verheid (PC 220)⇒ 2017
LidParitair Comité voor de bedienden uit de voedingsnij- verheid (PC 220) - Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsindustrie⇒ 2017
LidParitair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118)⇒ 2017
LidParitair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) - Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijver- heid⇒ 2017
LidParitair Comité voor de zelfstandige klienhandel (PC 201)13/10/16⇒ 2017
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)⇒ 2017
Lid van de working group labour marketUEAPME⇒ 2017
Lid van het social affairs committeeUEAPME⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Cabooter in 2016

2015

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 22
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 15
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2016
LidBelgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen VZW⇒ 2016
LidNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2016
Lid raadNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2016
Adviseur-⇒ 2016
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloos- heid met bedrijfstoeslag⇒ 2016
BestuurderANPC voor de bedienden⇒ 2016
LidANPC voor de bedienden⇒ 2016
Lid directiecomitéANPC voor de bedienden⇒ 2016
Lid van het Paritair LeercomitéANPC voor de bedienden⇒ 2016
LidANPC voor de werklieden⇒ 2016
Lid beheerscomitéANPC voor de werklieden⇒ 2016
BestuurderCEVORA VZW⇒ 2016
LidCommissie Ondernemingsplannen⇒ 2016
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Bene- lux Economische Unie⇒ 2016
LidPC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid⇒ 2016
LidPC voor de voedingsnijverheid⇒ 2016
LidPC voor de zelfstandige kleinhandel25/02/15⇒ 2016
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)⇒ 2016
Lid van de working group labour marketUEAPME⇒ 2016
Lid van het social affairs committeeUEAPME⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Cabooter in 2015

2014

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 20
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
LidNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid raadNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid bureauNationale Arbeidsraad (NAR)01/04/14
Adviseur-
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
BestuurderANPC voor de bedienden10/04/14
LidANPC voor de bedienden10/04/14
Lid directiecomitéANPC voor de bedienden10/04/14
Lid van het Paritair LeercomitéANPC voor de bedienden10/04/14
LidANPC voor de werklieden12/06/14
Lid beheerscomitéANPC voor de werklieden12/06/14
BestuurderCEVORA VZW28/04/14
LidCommissie Ondernemingsplannen
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie
LidPC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid13/08/14
LidPC voor de voedingsnijverheid13/08/14
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Lid van de working group labour marketUEAPME
Lid van het social affairs committeeUEAPME
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Cabooter in 2014

2013

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Adviseur-
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
LidBelgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen BVVA vzw
LidCommissie Ondernemingsplannen
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie
Lid beheerscomitéKruispuntbank Sociale Zekerheid
LidNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid raadNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid bureauNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Lid van de working group labour marketUEAPME
Lid van het Social Affairs CommitteeUEAPME
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.


2012

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Adviseur-
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen
LidCommissie Ondernemingsplannen
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie
Lid beheerscomitéKruispuntbank Sociale Zekerheid
LidNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid raadNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid bureauNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)19/01/12
Lid van de working group labour marketUEAPME
Lid van het Social Affairs CommitteeUEAPME
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Cabooter in 2012

2011

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Adviseur sociale zakenUNIZO
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen
LidCommissie Ondernemingsplannen
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie
Lid beheerscomitéKruispuntbank Sociale Zekerheid
LidNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid raadNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid bureauNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid Social Affairs CommitteeUnion Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises
LidWorking Group Labour Market
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.


2010

Koen Cabooter • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)22/10/10
LidBelgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen vzw13/05/10
Adviseur sociale zakenUNIZO13/05/10
Juridisch Adviseur-12/05/10
LidAdviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen30/09/10
LidCommissie Ondernemingsplannen07/04/10
LidEconomische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie27/04/10
Lid beheerscomitéKruispuntbank Sociale Zekerheid
LidNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid raadNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid bureauNationale Arbeidsraad (NAR)
Lid Social Affairs CommitteeUnion Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises27/04/10
LidWorking Group Labour Market10/05/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Cabooter in 2010

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Koen Cabooter

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Cabooter Koen

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Koen Cabooter