Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alain Schmuck Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alain Schmuck

Alain Schmuck

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Schmuck (cdH)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Alain Schmuck heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Alain Schmuck heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zijn tijdelijk toegankelijk via de bordeauxrode box in de rechterkolom "ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD"

2018

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)COMMUNE DE WELKENRAEDT
100
bruto voor de bezoldigde periode
Président(e) du Conseil de l'action socialeCPAS DE WELKENRAEDT
33.747,19
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) de l'action socialeCPAS DE WELKENRAEDT
Conseil d'administration - MembreASSOCIATION CHAPITRE XII -RELAIS SOCIAL URBAIN DE VERVIERS
COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE - Membre suppléant(e)COMMUNE DE WELKENRAEDT
12,5
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreSERVICE D'AIDEAUX FAMILLES ETAUX PERSONNES ÂGÉES DE LA RÉGION VERVIÉTOISE
MEMBRECDH
ATTACHÉ AU SECRÉTARIAT PARTICULIER DES CABINETS DES MINISTRES SCHYNS ET GREOLIFÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
MEMBREGAIS LURONS
AFFILIÉROYAL FOOTBALL CLUB WELKENRAEDT
PRÉSIDENTSTAGE MULTISPORTS HENRI-CHAPELLE ASBL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Welkenraedt
301,29
bruto voor de bezoldigde periode
Président(e) du Conseil de l'action socialeCommune de Welkenraedt
32.363,17
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) de l'action socialeCommune de Welkenraedt
Conseil d'administration - MembreAssociation Chapitre XII - Relais social urbain de Verviers
Ad m i n i strateu r(tri ce )COPALOC
Membre suppléant(e)Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
MembreCommission communale - Finances
MembreCommission communale - Travaux
MembreCommission communale de l'Accueil
Assemblée générale - MembreECETIA-Collectivités
Assemblée générale - MembreECETIA- Intercommunale
Assemblée générale - MembreIMIO
Assemblée générale - MembreNEOMANSIO
Conseil d'administration - Administrateur(trice)NEOMANSIO
410
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreNOSBAU
Assemblée générale - MembreService d'Aide aux Familles et aux Personnes Agées de la région verviétoise
Conseil de police - MembreZone de Police du Pays de Herve
61
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - Membreasbl Jeunesse et Sports
Assemblée générale - Membreasbl Sports et Loisirs
Cabinets ministériels - Attaché au secrétariat particulier des Cabinets des Ministres Schyns et GreoliFédération Wallonie-Bruxelles
Conseil d'administration - PrésidentStage Multisports Henri-Chapelle

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Welkenraedt03/02/17
Président de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Welkenraedt⇒ 2018
AdministrateurNeomansio03/02/17
MembreCommission communale de l'accueil03/02/17
Membre suppléantCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM20/02/17⇒ 2018
MembreCOPALOC03/02/17
Membre du conseil de policeZone de police Pays de Herve03/02/17
AdministrateurAssociation Chapitre XII Relais Social Urbain de Ver- viers20/02/17⇒ 2018
MembreCDH⇒ 2018
Enseignant-05/03/17
MembreCommission communale des Finances, de l'Informatisation, de l'Administration et de la Culture03/02/17
MembreCommission Communale des Travaux et de l'Aménagement du Territoire03/02/17
Secrétaire particulierGouvernement de la Communauté française, Cabinets des ministres de l'Éducation et de la Culture, l'Enfance et l'Éducation permanente06/03/17⇒ 2018
PrésidentStage Multisports Henri-Chapelle⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Welkenraedt⇒ 2017
Président de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Welkenraedt30/05/16⇒ 2017
AdministrateurNeomansio
950,00
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreCommission communale de l'accueil⇒ 2017
MembreCOPALOC⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Pays de Herve⇒ 2017
MembreCDH⇒ 2017
Enseignant-⇒ 2017
MembreCommission communale des Finances, de l'Informatisation, de l'Administration et de la Culture⇒ 2017
MembreCommission Communale des Travaux et de l'Aménagement du Territoire⇒ 2017
MembreCommission locale pour l'énergie20/06/16⇒ 2017
PrésidentStage Multisports Henri-Chapelle⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Schmuck toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Schmuck in 2016

2016

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de WelkenraedtNeeOorspronkelijk mandaat
Président CPASCommune de WelkenraedtNeeOorspronkelijk mandaat
MembreCommission communale de l'AccueilNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission communale des TravauxNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission des FinancesNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
MembreEcetia CollectivitésNeeAfgeleid mandaat
MembreEcetia IntercommunaleNeeAfgeleid mandaat
MembreIMIONeeAfgeleid mandaat
MembreJeunesse & Sport asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurNeomansioNeeAfgeleid mandaat
MembreNOSBAUNeeAfgeleid mandaat
MembreSports et Loisirs asblNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police Pays de HerveNeeAfgeleid mandaat
Enseignant-NeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentStage Multisports d'Henri-ChapelleNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Welkenraedt⇒ 2016
BestuurderNeomansio
760,00
bruto per jaar
⇒ 2016
LidGemeentelijke opvangcommissie⇒ 2016
LidCOPALOC⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Pays de Herve⇒ 2016
Leraar-⇒ 2016
Services administratifs de bureau-26/06/15
LidCommission communale des Finances, de l'Informatisation, de l'Administration et de la Culture⇒ 2016
LidCommission Communale des Travaux et de l'Aménagement du Territoire⇒ 2016
VoorzitterStage Multisports Henri-Chapelle⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Schmuck toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Schmuck in 2015

2014

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Welkenraedt
BestuurderNeomansio
935,00
bruto per jaar
LidCommission communale de l'accueil
LidCOPALOC
Lid politieraadZone de police Pays de Herve
Leraar-
Services administratifs de bureau-
LidCommission communale des Finances, de l'Informatisation, de l'Administration et de la Culture
LidCommission Communale des Travaux et de l'Aménagement du Territoire
VoorzitterStage Multisports Henri-Chapelle
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Schmuck toegevoegd.


2013

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Welkenraedt
BestuurderNeomansio
875,00
bruto per jaar
LidCommission communale de l'accueil21/02/13
LidCOPALOC
Leraar-
Services administratifs de bureau-
Comptable-fiscaliste stagiaire-11/04/13
LidCommissions communales17/01/13
BestuurderEastaccountancy.be22/05/13
VoorzitterStage Multisports Henri-Chapelle
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Schmuck toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Schmuck in 2013

2012

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Welkenraedt
BestuurderIntercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs
BestuurderADL asbl
LidCOPALOC
BestuurderSRACB asbl
BestuurderJeunesse & Sports asbl
BestuurderSports et Loisirs asbl
Leraar-
Comptable-fiscaliste stagiaire-
LidCommissions communales
BestuurderStage Multisports Henri-Chapelle
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.


2011

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Welkenraedt
BestuurderIntercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs
BestuurderADL asbl
LidCOPALOC
BestuurderSRACB asbl
BestuurderJeunesse & Sports asbl
BestuurderSports et Loisirs vzw
Leraar-
Comptable - Fiscaliste stagiaire-
LidCommission consultative des associations professionnelles06/01/11
LidCommissions communales
BestuurderStage Multisports Henri-Chapelle
Bezoldigingsplafond voor 2011: 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Schmuck in 2011

2010

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Welkenraedt
BestuurderIntercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs
BestuurderADL asbl
LidCOPALOC
BestuurderSRACB asbl17/06/10
BestuurderJeunesse & Sports asbl
BestuurderSports et Loisirs vzw
Leraar-
Comptable - Fiscaliste stagiaire-12/04/10
LidCommission communale Affaires économiques
LidCommission communale Enseignement et petite enfance
LidCommission communale Sports, jeunesse et tourisme
LidCommission consultative des associations professionnelles17/09/10
BestuurderStage Multisports Henri-Chapelle
Bezoldigingsplafond voor 2010: 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Schmuck in 2010

2009

Alain Schmuck • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Welkenraedt
BestuurderIntercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs18/12/09
BestuurderADL
LidCOPALOC
BestuurderSports et Loisirs vzw
Leraar-
Services administratifs combinés de bureau-
LidCommission communale affaires économiques
LidCommission communale enseignement et petite enfance
LidCommission communale sports, jeunesse et tourisme
BestuurderJeunesse et Sports asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009: 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Schmuck in 2009

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alain Schmuck

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Schmuck Alain

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alain Schmuck