Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Tristan Roberti Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Tristan Roberti

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Tristan Roberti

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tristan Roberti (Ecolo)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Tristan Roberti
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député145.690,28Openbare mandaten en functies11-06-19
La Vénerie asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies19-03-20

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale121.606,46
Président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil d'administrationLa vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort, asbl-
Totaal: 121.606,46 euro bruto


2021

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Tristan Roberti
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député130.501,16Openbare mandaten en functies11-06-19
- La Vénerie asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies19-03-20

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale129 184,03
Conseiller communalCommune de Watermael-Boitsfort 1,00 - 5 061,0025/08/20
Membre du conseil d'administrationLa vénérie asbl, Centre culturel francophone de Watermael-Boitsfort-19/03/20
Totaal: van 129.185,03 tot 134.245,03 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2020

2020

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Tristan Roberti
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député129184,03Openbare mandaten en functies11-06-2019
Commune de Watermael-Boitsfort - conseiller communal1284,00Openbare mandaten en functies4-12-201825-08-2020
La Vénerie asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies19-03-2020

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale54 783,3026/05/19
Conseiller communalCommune de Watermael-Boitsfort1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationBrulabo scrl163,6203/10/19
Membre du conseil d'administrationVivaqua122,4020/02/19
Membre du conseil d'administrationBrulocalis1,00 - 5 024,0011/09/19
Chef de cabinet du bourgmestreCommune d'Ixelles10 049,00 - 50 240,0006/06/19
Membre du Conseil d'administrationMaison des jeunes de Watermael-Boitsfort-13/02/19
Assistant parlementaireParlement de la Région de Bruxelles-Capitale1,00 - 5 024,0001/04/1931/05/19
ChercheurUniversité libre de Bruxelles5 025,00 - 10 048,0031/03/19
Membre du Conseil d'administrationWatermael-Boitsfort en plein air asbl-21/01/19
Totaal: van 70.146,32 tot 130.429,32 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2019

2019

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Tristan Roberti
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député69.701,84Openbare mandaten en functies11-06-2019
Commune de Watermael-Boitsfort - conseiller communal1.350,00Openbare mandaten en functies04-12-2018
Brulocalis - administrateur / AVCB118,07Openbare mandaten en functies09-04-201311-09-2019
Vivaqua - administrateur122,4Openbare mandaten en functies24-01-201820-02-2019
Brulabo - délégué163,62Openbare mandaten en functies29-01-201303-10-2019
Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies03-03-200713-02-2019
WB en plein air asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies15-09-200922-01-2019
Université Libre de Bruxelles (ULB) - chercheur IGEATDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten07-03-201731-03-2019
Commune d'Ixelles - chef de cabinet du bourgmestreDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten07-12-201806-06-2019
Delforge Céline - employéDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten01-04-201931-05-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Watermael-Boitsfort50 001,00 - 100 000,0004/12/18
Conseiller communalCommune de Watermael-Boitsfort1,00 - 5 000,0004/12/18
Membre du Conseil d'administrationASBL Atout Projet-04/12/18
Membre du Conseil d'administrationASBL Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort-
Membre du Conseil d'administrationASBL Watermael-Boitsfort en plein air-
Membre du conseil d'administrationBrulabo scrl-01/12/18
Membre d'un conseil consultatifBrulabo scrl160,42
Membre du conseil d'administrationBrulocalis1,00 - 5 000,00
Chef de cabinet du BourgmestreCommune d'Ixelles1,00 - 5 000,0007/12/18
Membre de la Commission régionale de mobilitéService Public Régional de Bruxelles (SPRB)1,00 - 5 000,0004/12/18
ChercheurUniversité libre de Bruxelles10 001,00 - 50 000,0001/01/18
Membre du conseil d'administrationVivaqua1.564,8024/01/18
Totaal: van 61.731,22 tot 171.725,22 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2018

2018

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Tristan Roberti
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Commune de Watermael-Boitsfort - conseiller communal150Openbare mandaten en functies4/12/2018
Commune de Watermael-Boitsfort - échevin46536,45 et 369,11 (frais gsm)Openbare mandaten en functies4/12/20124/12/2018
Service Public Régional de Bruxelles (SPRB) - Commission régionale de mobilité1142,14Openbare mandaten en functies15/09/20094/12/2018
Brulocalis - administrateur461,52Openbare mandaten en functies9/04/2013
Vivaqua - administrateur1564,8Openbare mandaten en functies1/01/201820/02/2019
Brulabo - membre de l'assemblée générale160,42Openbare mandaten en functies26/06/2013
Brulabo - membre du conseil d'administrationOpenbare mandaten en functies26/03/2019
MJWB - administrateurOpenbare mandaten en functies9/04/201313/02/2019
WB en plein air - administrateurOpenbare mandaten en functies18/12/201222/01/2019
Atout Projet - administrateurOpenbare mandaten en functies27/03/20134/12/2018
Université Libre de Bruxelles (ULB) - chercheur IGEATDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten7/03/201731/03/2019
Commune d'Ixelles - cabinet du bourgmestreDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten7/12/20186/06/2019

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Watermael-Boitsfort
47 006,09
bruto per jaar
⇒ 2018
Représentant de la communeBrulabo⇒ 2018
AdministrateurHYDROBRU31/12/17
MembreCommission Régionale de Mobilité (CRM)⇒ 2018
AdministrateurWatermael-Boitsfort en Plein Air asbl⇒ 2018
ChercheurULB01/03/1731/12/17
MembreEcolo Conseil de fédération⇒ 2018
AdministrateurBrulocalis⇒ 2018
AdministrateurAtout Projet asbl⇒ 2018
Président du conseil d'administrationMaison des Jeunes de Watermael-Boitsfort asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2017

2016

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Watermael-Boitsfort
46 082,63
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurHYDROBRU
3763,15
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreCommission Régionale de Mobilité (CRM)⇒ 2017
AdministrateurWatermael-Boitsfort en Plein Air⇒ 2017
AdministrateurBrulocalis
492,48
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurAtout Projet asbl⇒ 2017
Président du Conseil d'administrationMaison des Jeunes de Watermael-Boitsfort asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2016

2015

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Watermaal-Bosvoorde
45 178,17
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderHYDROBRU⇒ 2016
LidCommission régionale de développement (Bruxelles capitale)⇒ 2016
LidCommission régionale de Mobilité29/07/15
BestuurderVivre à Watermael-Boitsfort15/09/15
BestuurderWatermael-Boitsfort en Plein Air⇒ 2016
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB⇒ 2016
BestuurderAtout Projet asbl⇒ 2016
Lid algemene vergaderingBrulabo⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurMaison des Jeunes de Watermael-Boitsfort asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2015

2014

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Watermael-Boitsfort
45 178,17
bruto per jaar
BestuurderHYDROBRU
LidCommission régionale de développement (Bruxelles capitale)
LidCommission régionale de Mobilité
BestuurderVivre à Watermael-Boitsfort
BestuurderWatermael-Boitsfort en Plein Air
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
BestuurderAtout Projet asbl
Voorzitter raad van bestuurCopainville asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2014

2013

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Watermael-Boitsfort
45 178,17
bruto per jaar
VertegenwoordigerBrulabo29/01/13
BestuurderHYDROBRU29/01/13
LidCommission régionale de développement (Bruxelles capitale)
LidCommission régionale de Mobilité
BestuurderVivre à Watermael-Boitsfort
BestuurderWatermael-Boitsfort en Plein Air
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB29/01/13
BestuurderAtout Projet asbl27/03/13
Voorzitter raad van bestuurCopainville asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2013

2012

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Watermael-Boitsfort
44 293,34
bruto per jaar
LidCommission régionale de développement (Bruxelles capitale)
LidCommission régionale de Mobilité
BestuurderVivre à Watermael-Boitsfort
BestuurderWatermael-Boitsfort en Plein Air
BestuurderCopainville asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2012

2011

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Watermaal-Bosvoorde
43 425,37
bruto per jaar
LidCommission régionale de développement (Bruxelles capitale)30/09/11
BestuurderVivre à Watermael-Boitsfort
BestuurderWatermael-Boitsfort en Plein Air
Attaché (Cabinet ministériel)-02/05/1130/09/11
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2011

2010

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Watermaal-Bosvoorde
42 574,23
bruto per jaar
BestuurderVivre à Watermael-Boitsfort
BestuurderWatermael-Boitsfort en Plein Air
VoorzitterCopainville02/06/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2010

2009

Tristan Roberti • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Watermaal-Bosvoorde
41 737,14
bruto per jaar
16/06/09
VoorzitterCopainville
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tristan Roberti toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tristan Roberti in 2009

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Tristan Roberti

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Roberti Tristan

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Tristan Roberti