Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alain Palmans Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alain Palmans

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alain Palmans

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Palmans

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Alain Palmans heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Alain Palmans heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil d'administrationSocofe sa1 468,25
Observateur - Conseil d'administrationAide - Association intercommunale pour le démer- gement et l'épuration des communes de la province de Liège-12/02/19
AdministrateurAquawal sa-
Membre organe restreint de gestionAquawal sa-
Directeur généralCile - Compagnie intercommunale liégeoise des eauxArrondi à 300 000,00
Invité - Conseil d'administrationEcetia Finances scrl-12/02/19
Invité - Conseil d'administrationIntradel - Intercommunale de traitement des déchets de Liège-12/02/19
AdministrateurSPGE - Société Publique de Gestion de l'Eau-
Membre - Comité de rémunérationSPGE - Société Publique de Gestion de l'Eau-
Observateur - Conseil d'administrationSWDE - Société wallonne des eaux-
Totaal: van 251.468,25 tot 351.467,25 euro bruto


2019

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Directeur généralCompagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)
266.749,16
euro bruto voor de bezoldigde periode
2.828,29
euro bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur du CANetwork Research Belgium (NRB)?
Observateur au CASociété wallone des eaux (SWDE)?
Observateur au CA (jusqu'au 12/02/2019)Association intercommunale pour le démergement et l'Epuration (AIDE)?
Administrateur au CA et membre organe restreint de gestionAquawal?
Invité au CA (jusqu'au 12/02/2019)Ecetia Finances?
-GUBERNA?
-Conseil Mondial de l'eau?
-Aqua Publica europea?
Administrateur au CA et Membre du Comité de rémunérationSociété publique de la gestion de l'eau (SPGE)?
Invité au CA (jusqu'au 12/02/2019)Association intercommunale de traitement des déchets Liégeois (INTRADEL)?
Administrateur au CASOCOFE

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil d'administrationAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège418,35
Membre du conseil d'administrationIntradel - Intercommunale de Traitement des déchets de Liège1.005,30
Membre du conseil d'administrationSociété Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)6.244,00
Membre du conseil d'administrationSociété wallonne des Eaux3.120,00
Membre du conseil d'administrationSOCOFE sa839,0029/06/18
Totaal: 11.626,65 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Palmans in 2018

2018

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Directeur généralCILE
260.667,36
bruto voor de bezoldigde periode
4.166,26
bruto voor de bezoldigde periode
CA - ObservateurAIDE
418,35
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Observateur/invité du CA à partir du 28/06/2018Intradel
1.005,30
bruto voor de bezoldigde periode
CA - AdministrateurNetwork research Belgium (NRB)
7.500,00
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur du CA et membre du comité de rémunérationSPGE
6.244,00
bruto voor de bezoldigde periode
CA - ObservateurSWDE
3.120,00
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Directeur généralC.I.L.E
258.490,87
bruto voor de bezoldigde periode
97.230,16
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - ObservateurA.I.D.E.
820,3
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -AdministrateurAQUAWAL
Conseil d'administration - InvitéECETIA FINANCES
8,03
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - ObservateurINTRADEL
603,18
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministrateurLIEXUTI
Conseil d'administration -AdministrateurN.R.B.
8.500,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministrateurS.P.G.E.
6.944,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - ObservateurS.W.D.E.
3.570,00
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2012

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Président du Comité des expertsSPGE
WaarnemerSWDE
Bestuurder (raadgevende stem)AIDE
Directeur-generaalCILE
WaarnemerEcetia
WaarnemerINTRADEL
Lid directiecomitéAquawal
DocentEcole provinciale des Sciences administratives et de Formations continues31/10/12
BestuurderAPRIL
WaarnemerBELGAQUA01/06/12
BestuurderNRB sa
Consul honoraire de la République de Guinée-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Palmans in 2012

2011

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
WaarnemerSWDE
Bestuurder (raadgevende stem)AIDE
Directeur-generaalCILE
WaarnemerEcetia (ex SLF)
WaarnemerINTRADEL01/09/11
Lid directiecomitéAquawal
DocentEcole provinciale des Sciences administratives et de Formations continues
BestuurderAPRIL
BestuurderNRB sa
Consul honoraire de la République de Guinée-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Palmans in 2011

2010

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
WaarnemerSWDE
Bestuurder (raadgevende stem)AIDE
DirecteurCILE
WaarnemerSLF - Finances
BestuurderJeunesse Aide Prévention asbl
DocentEcole provinciale des Sciences administratives et de Formations continues
BestuurderAPRIL
BestuurderNRB sa
Consul honoraire de la République de Guinée-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.


2009

Alain Palmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestuurder (raadgevende stem)AIDE07/09/09
DirecteurCILE
Bestuurder (raadgevende stem)SLF
RegeringscommissarisSOWASPACE sa30/06/09
BestuurderJeunesse Aide Prévention
DocentEcole provinciale des Sciences administratives et deFormations continues
BestuurderAPRIL
BestuurderNRB sa
Consul honoraire de la République de Guinée-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Palmans in 2009

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alain Palmans

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Palmans Alain

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alain Palmans