Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Fadila Laanan Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Fadila Laanan

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Fadila Laanan

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Fadila Laanan (PS)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Fadila Laanan over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Fadila Laanan heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fadila Laanan
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée130.190,27Openbare mandaten en functies18-07-2019
- Parlement de la Communauté française - député3.492,69Openbare mandaten en functies08-09-2021

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2023 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021 » heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2020

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale130 995,37
Membre du conseil d'administrationEspace Magh centre culturel-01/06/20
Totaal: 130.995,37 euro bruto


2020

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fadila Laanan
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée130995,37Openbare mandaten en functies18-07-2019

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Secrétaire d'ÉtatGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Collecte et Traitement des Déchets, Recherche scientifique, Infrastructures spor- tives communales et Fonction publique112 523,1319/07/19
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale38 808,8918/07/19
Totaal: 151.332,02 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2019

2019

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fadila Laanan
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée49.464,99Openbare mandaten en functies18-07-2019
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire d'Etat131.813,44Openbare mandaten en functies20-07-201418-07-2019

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Secrétaire d'ÉtatGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Collecte et Traitement des Déchets, Recherche scientifique, Infrastructures spor- tives communales et Fonction publique207.429,93
Totaal: 207.429,93 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2018

2018

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fadila Laanan
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Commune d'Anderlecht - conseillère communale794,34Openbare mandaten en functies20122018
Zone de police Bruxelles-Midi - conseillère de police560Openbare mandaten en functies20122018
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire d'État210715,02Openbare mandaten en functies20/07/2014

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Secrétaire d'EtatGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Collecte et Traitement des Déchets, Recherche scientifique, Infrastructures sporti- ves communales et Fonction publique
204 341,89
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseillère communaleCommune d'Anderlecht⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police Midi⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fadila Laanan toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2017

2016

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Secrétaire d'EtatGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Collecte et Traitement des Déchets, Recherche scientifique, Infrastructures sporti- ves communales et Fonction publique⇒ 2017
Conseillère communaleCommune d'Anderlecht⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Midi⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fadila Laanan toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2016

2015

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Collecte et Traitement des Déchets, Recherche scientifique, Infrastructures sporti- ves communales et Fonction publique⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Zuid⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2015

2014

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Collecte et Traitement des Déchets, Recherche scientifique, Infrastructures sportives communales et Fonction publique20/07/14
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances19/07/14
GemeenteraadslidCommune d'Anderlecht
Lid politieraadZone de police Midi
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2014

2013

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances
GemeenteraadslidCommune d'Anderlecht
Lid politieraadZone de police Midi
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2013

2012

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances
GemeenteraadslidCommune d'Anderlecht
Lid politieraadZone de police Midi
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2012

2011

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2011

2010

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2010

2009

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture etAudiovisuel15/07/09
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances16/07/09
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2009

2008

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture etAudiovisuel
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
BestuurderIWVB24/01/08
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2008

2007

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture etAudiovisuel20/07/07
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel et Jeunesse19/07/07
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
BestuurderIWVB12/06/07
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2007

2006

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel et Jeunesse
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2006

2005

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel et Jeunesse
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
Lid politieraadPolitiezone Zuid
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2005

2004

Fadila Laanan • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Culture, Audiovisuel et Jeunesse20/07/04
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
28/06/0420/07/04
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
Lid politieraadPolitiezone Zuid
BestuurderLigue des Familles asbl01/09/04
OndervoorzitterCEM Asbl01/08/04
BestuurderCentre culturel et communautaire maghrébin01/08/04
BestuurderEscale du Nord Asbl01/09/04
BestuurderPAC Anderlecht01/08/04
SecretarisSacados Asbl01/08/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fadila Laanan toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fadila Laanan in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Fadila Laanan

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Laanan Fadila

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Fadila Laanan