Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Annie Cool Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Annie Cool

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Annie Cool

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Cool (CD&V) - 8470 GISTEL.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Annie Cool is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2008 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Annie Cool heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Gistel1,00 - 5 024,0003/01/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw10 049,00 - 50 240,0006/02/1901/10/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw1,00 - 5 024,0005/02/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw5 025,00 - 10 048,0002/10/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs10 049,00 - 50 240,0006/02/1901/10/19
Lid van een adviesraadTMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening46,0922/03/19
LidProvinciaal managementcomité PDPO-
Totaal: van 25.171,09 tot 120.622,09 euro bruto


2018

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen5 001,00 - 10 000,0030/11/18
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Gistel-31/12/18
OCMW-voorzitter (titelvoerend of wnd.)Stad Gistel10 001,00 - 50 000,0031/12/18
Lid van de raad van bestuurCEVI vzw1,00 - 5 000,0031/12/18
Lid van de raad van bestuurInfrax West2.308,9031/12/18
Lid van het directiecomitéInfrax West2.313,0831/12/18
Adviserend lidMiddenkustpolder1,00 - 5 000,0031/12/18
LidProvinciaal managementcomité PDPO-
Lid van een adviesraadTussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)305,50
Lid van de raad van bestuurVlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking-30/11/18
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw5 001,00 - 10 000,00
Lid van de raad van bestuurWesttoer1,00 - 5 000,0030/11/18
Lid van de raad van bestuurWoondienst JOGI-31/12/18
Lid van de raad van bestuurWoonwel cvba1,00 - 5 000,0031/12/18
Totaal: van 24.934,48 tot 94.927,48 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Annie Cool in 2018

2017

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen⇒ 2018
SchepenStad Gistel⇒ 2018
OCMW-voorzitterStad Gistel⇒ 2018
Lid van het directiecomitéFarys22/12/17
BestuurderInfrax West⇒ 2018
Lid van het uitvoerend bureau/comitéInfrax West⇒ 2018
BestuurderVlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM)⇒ 2018
BestuurderAutonoom Provinciebedrijf Westtoer⇒ 2018
Adviserend lidMiddenkustpolder⇒ 2018
BestuurderWoondienst JOGI⇒ 2018
BestuurderWoonWel CVBA⇒ 2018
BestuurderCEVI NV⇒ 2018
Kabinetsmedewerker-⇒ 2018
BestuurderVlaams Managementcomité PDPO⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Annie Cool in 2017

2016

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen⇒ 2017
SchepenStad Gistel⇒ 2017
OCMW-voorzitterStad Gistel⇒ 2017
Lid van het directiecomitéFarys⇒ 2017
BestuurderInfrax West⇒ 2017
Lid van het uitvoerend bureau/comitéInfrax West⇒ 2017
BestuurderVlaams CoOrdinatiecentrum Mestverwerking (VCM)⇒ 2017
BestuurderRESOC Oostende⇒ 2017
BestuurderAutonoom Provinciebedrijf Westtoer⇒ 2017
Adviserend lidMiddenkustpolder⇒ 2017
BestuurderWoondienst JOGI⇒ 2017
BestuurderWoonWel CVBA⇒ 2017
Kabinetsmedewerker-⇒ 2017
BestuurderVlaams Managementcomité PDPO⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2015

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen⇒ 2016
SchepenStad Gistel
35 541,41
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
OCMW-voorzitterStad Gistel⇒ 2016
Lid directiecomitéFarys⇒ 2016
BestuurderInfrax West⇒ 2016
Lid uitvoerend bureau/comitéInfrax West⇒ 2016
BestuurderRESOC Oostende⇒ 2016
BestuurderAutonoom Provinciebedrijf Westtoer⇒ 2016
Adviserend lidMiddenkustpolder⇒ 2016
BestuurderWoondienst JOGI⇒ 2016
BestuurderWoonWel CVBA⇒ 2016
BestuurslidCD&V (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
BestuurslidCD&V (Provinciale afdeling)⇒ 2016
Kabinetsmedewerker-⇒ 2016
BestuurderVCM⇒ 2016
BestuurderVlaams Managementcomité PDPO⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Annie Cool toegevoegd.


2014

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen
SchepenStad Gistel
35 541,41
bruto per jaar
OCMW-voorzitterStad Gistel
Lid directiecomitéFarys
BestuurderInfrax West
Lid uitvoerend bureau/comitéInfrax West
BestuurderRESOC Oostende
BestuurderSVK Woondienst JOGI
BestuurderWesttoer
BestuurderWoonWel CVBA
BestuurslidCD&V (Plaatselijke afdeling)
BestuurslidCD&V (Provinciale afdeling)
Kabinetsmedewerker-
Adviserend lidMiddenkustpolder
BestuurderV.C.M.
BestuurderVlaams Managementcomité PDPO
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Annie Cool toegevoegd.


2013

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen
SchepenStad Gistel
35 541,41
bruto per jaar
02/01/13
SchepenStad Gistel
35 541,41
bruto per jaar
07/01/13
OCMW-voorzitterStad Gistel07/01/13
BestuurderInfrax West25/03/13
Lid uitvoerend bureau/comitéInfrax West25/03/13
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderWesttoer
BestuurderCD&V (Provinciale afdeling)
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
Kabinetsmedewerker-
BestuurderJogi
Adviserend lidMiddenkustpolder
BestuurderRESOC Oostende
BestuurderV.C.M.
BestuurderVlaams Managementcomité PDPO
BestuurderWoonwel
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Annie Cool toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Annie Cool in 2013

2012

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen01/12/12
SchepenStad Gistel
34 845,36
bruto per jaar
Lid directiecomitéTMVW01/02/12
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurderCD&V Provincie West-Vlaanderen
BestuurderVlaams Managementcomité PDPO
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Annie Cool toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Annie Cool in 2012

2011

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Gistel
34 162,51
bruto per jaar
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurderCD&V Provincie West-Vlaanderen
BestuurderVlaams Managementscomité PDPO
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Annie Cool toegevoegd.


2010

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Gistel
33 492,91
bruto per jaar
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurderCD&V Provincie West-Vlaanderen
BestuurderVlaams Managementscomité PDPO
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Annie Cool toegevoegd.


2009

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Gistel
BestuurderACW (plaatselijke afdeling)
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurderCD&V Provincie West-Vlaanderen
BestuurderCD&V Regionaal
VoorzitterKVLV
Adviserend lidMiddenkustpolder
Lid toezichtscomitéPDPO II
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2007

Annie Cool • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Gistel
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
Leraar-
AandeelhouderCool L.V.
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Annie Cool

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Cool Annie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Annie Cool