Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Lucien Pouille Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Lucien Pouille

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Lucien Pouille

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Lucien Pouille - 7387 HONNELLES.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Lucien Pouille is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2004 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Lucien Pouille is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2004 |De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Honnelles
1.077,87
bruto voor de bezoldigde periode
MembreAccueil extra scolaire?
PrésidentCCATM
175
bruto voor de bezoldigde periode
?
MembreCOPALOC?
PrésidentCommission de sécurité?
DéléguéSWDE Verviers?

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de HonnellesNeeOorspronkelijk mandaat
PrésidentCCATMNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission communale de SécuritéNeeAfgeleid mandaat
MembreCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
MembreSWDENeeAfgeleid mandaat
Retraité-NeeMandaat, leidende functie of beroep
Vétérinaire-NeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurEcuries du Hainaut asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentEleveurs Wallons du Cheval de Trait Belge EWCTB asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMaison des Eleveurs asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurSociété Royale du Cheval de TraitNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2012

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Honnelles
24 063,81
bruto per jaar
03/12/12
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurMaison des Eleveurs
BestuurderSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Zelfstandig dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Lucien Pouille toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lucien Pouille in 2012

2011

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
23 592,39
bruto per jaar
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurMaison des Eleveurs
Administrateur - Vétérinaire officielSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Zelfstandig dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Lucien Pouille toegevoegd.


2010

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
23 129,99
bruto per jaar
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurMaison des Eleveurs
Administrateur - Vétérinaire officielSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Zelfstandig dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Lucien Pouille toegevoegd.


2009

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
22 675,28
bruto per jaar
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurMaison des E´ leveurs
Administrateur - Vétérinaire officielSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Zelfstandig dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Lucien Pouille toegevoegd.


2008

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
22 675,28
bruto per jaar
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
OndervoorzitterEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
BestuurderSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Zelfstandig dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Lucien Pouille toegevoegd.


2007

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
21 367,45
bruto per jaar
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoire CCAT
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
OndervoorzitterEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
BestuurderSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Lucien Pouille toegevoegd.


2006

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoireCCAT
LidParticipatieraad
Membre - Représentant communalCOPALOC
Lid politieraadPolitiezone Hauts-Pays04/12/06
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
OndervoorzitterEleveurs wallons du Cheval de Trait belge EWCTB asbl
LidFabrique d'église d'Erquennes
BestuurderSociété royale du Cheval de Trait belge SRCTB
Dierenarts-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lucien Pouille in 2006

2005

Lucien Pouille • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Honnelles
VoorzitterCCAT
LidCOPALOC
Lid politieraadPolitiezone Hauts-Pays
LidFabrique d'église d'Erquennes
Dierenarts-
BestuurderEcuries du Hainaut asbl
OndervoorzitterEleveurs wallons du cheval de trait belge
BestuurderSociété royale du cheval de Trait belge
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Lucien Pouille

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Pouille Lucien

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Lucien Pouille