Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Kris Verduyckt Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Kris Verduyckt

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Kris Verduyckt

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Verduyckt (Vooruit/sp.a) - 3920 LOMMEL.

Kris Verduyckt is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2007


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Kris Verduyckt over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Kris Verduyckt heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Kris Verduyckt stemde VOOR de pandemiewet

Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers135.214,04
GemeenteraadslidStad Lommel 1,00 - 5 271,00
Lid van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Lommel Patrimonium1,00 - 5 271,00
OndervoorzitterOrienteering Vlaanderen vzw-
Totaal: van 135.216,04 tot 145.756,04 euro bruto


2020

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers130 880,30
GemeenteraadslidStad Lommel 1,00 - 5 061,00
Lid van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Lommel Patrimonium1,00 - 5 061,00
OndervoorzitterOrienteering Vlaanderen vzw-
Totaal: van 130.882,30 tot 141.002,30 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2020

2019

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers72 543,9226/05/19
GemeenteraadslidStad Lommel1,00 - 5 024,00
Ondervoorzitter van de raad van bestuurFluvius (Infrax Limburg)485,2429/03/19
Totaal: van 73.030,16 tot 78.053,16 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2019

2018

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Lommel10 001,00 - 50 000,00
Ondervoorzitter van de raad van bestuurFluvius (Infrax Limburg)2.629,82
Lid van de raad van bestuurIntercommunaal Industriepark Noord-Limburg (Nol- impark)300,00
Lid van het directiecomitéIntercommunaal Industriepark Noord-Limburg (Nol- impark)150,00
Lid van de raad van bestuurPontes175,00
Lid van het directiecomitéPontes700,00
Totaal: van 13.955,82 tot 53.954,82 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2018

2017

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Lommel
50 314,17
bruto per jaar
⇒ 2018
BestuurderInfrax Limburg⇒ 2018
BestuurderNOLIMPARK01/06/17⇒ 2018
Lid van het directiecomitéNOLIMPARK01/06/17⇒ 2018
BestuurderPontes⇒ 2018
Lid van het directiecomitéPontes⇒ 2018
Voorzitter BestuursraadBibliotheek Lommel⇒ 2018
VoorzitterErfgoed Lommel VZW⇒ 2018
Voorzitter van het beheerscomitéScholengemeenschap De Kempen⇒ 2018
Educatief medewerker-⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéBossen van Lage Kempen (Bosland)⇒ 2018
VoorzitterFC Pinal⇒ 2018
BestuurderKunstacademie Noord-Limburg⇒ 2018
VoorzitterLommel Rockt VZW⇒ 2018
Lid van de reaffectatiecommissieStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie⇒ 2018
Lid van de schoolraadStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2017

2016

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Lommel
49 325,87
bruto per jaar
⇒ 2017
BestuurderInfrax Limburg⇒ 2017
BestuurderPontes⇒ 2017
Lid van het directiecomitéPontes⇒ 2017
Voorzitter BestuursraadBibliotheek Lommel⇒ 2017
VoorzitterErfgoed Lommel VZW⇒ 2017
Voorzitter van het beheerscomitéScholengemeenschap De Kempen⇒ 2017
Educatief medewerker-⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéBossen van Lage Kempen (Bosland)⇒ 2017
VoorzitterFC Pinal⇒ 2017
BestuurderFOS-SocSol Limburg VZW⇒ 2017
BestuurderKunstacademie Noord-Limburg⇒ 2017
VoorzitterLommel Rockt VZW⇒ 2017
Lid van de reaffectatiecommissieStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie⇒ 2017
Lid van de schoolraadStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie⇒ 2017
Lid van de stuurgroepWaterschappen Kleine en Grote Nete, Dommel⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2016

2015

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Lommel
48 359,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderInfrax Limburg⇒ 2016
BestuurderPontes⇒ 2016
Lid directiecomitéPontes⇒ 2016
Voorzitter BestuursraadBibliotheek Lommel⇒ 2016
VoorzitterErfgoed Lommel VZW⇒ 2016
Voorzitter beheerscomitéScholengemeenschap De Kempen⇒ 2016
Educatief medewerker-⇒ 2016
Lid beheerscomitéBossen van Lage Kempen (Bosland)⇒ 2016
VoorzitterFC Pinal⇒ 2016
BestuurderFOS-SocSol Limburg VZW⇒ 2016
BestuurderKunstacademie Noord-Limburg⇒ 2016
VoorzitterLommel Rockt VZW⇒ 2016
Lid van de reaffectatiecommissieStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie⇒ 2016
Lid schoolraadStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie⇒ 2016
Lid stuurgroepWaterschappen Kleine en Grote Nete, Dommel⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2015

2014

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Lommel
48 359,82
bruto per jaar
BestuurderInfrax Limburg
BestuurderPontes18/06/14
Lid directiecomitéPontes18/06/14
Voorzitter beheerscomitéScholengemeenschap De Kempen
Educatief medewerker-
Lid beheerscomitéBossen van Lage Kempen (Bosland)
VoorzitterFC Pinal
BestuurderFOS-SocSol Limburg VZW
VoorzitterLommel Rockt VZW
Lid van de reaffectatiecommissieStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie
Lid schoolraadStedelijke Basisscholen Kattenbos en Kolonie
Lid stuurgroepWaterschappen Kleine en Grote Nete, Dommel
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2014

2013

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Lommel
48 359,82
bruto per jaar
BestuurderInfrax Limburg28/03/13
BestuurderNOLIMPARK14/03/13
Lid directiecomitéNOLIMPARK14/03/13
Voorzitter beheerscomitéScholengemeenschap De Kempen22/03/13
Educatief medewerker-
Lid beheerscomitéBossen van Lage Kempen (Bosland)26/02/13
VoorzitterFC Pinal
BestuurderFos SocSol Limburg vzw
Lid overlegplatformKinderopvang Lommel26/02/13
VoorzitterLommel Rockt vzw
Lid MedezeggingschapscomitéStedelijke basisscholen Kattenbos & Kolonie26/02/13
Lid reaffectatiecommissieStedelijke basisscholen Kattenbos & Kolonie26/02/13
Lid schoolraadStedelijke basisscholen Kattenbos & Kolonie26/02/13
Lid stuurgroepWaterschap Bovenlopen Kleine Nete26/02/13
Lid stuurgroepWaterschap Dommel en Warmbeek26/02/13
Lid stuurgroepWaterschap Grote Nete, Molse Nete en Grote laak26/02/13
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2013

2012

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid projectencommissie gehandicap- tenProvincie Limburg
Lid Bestuurscommissie Provinciale Culturele InstellingenProvincie Limburg
Lid Raad voor CultuurbeleidProvincie Limburg
SchepenStad Lommel
47 412,62
bruto per jaar
BestuurderNOLIMPARK
Lid directiecomitéNOLIMPARK
BestuurderJeugdontmoetingscentrum De Lommert
Lid directiecomitéKristalpark
Educatief medewerker-
Lid directiecomitéAGB Sport en Recreatie
VoorzitterFC Pinal
BestuurderFos SocSol Limburg vzw
VoorzitterLommel Rockt vzw
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2012

2011

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid projectencommissie gehandicaptenProvincie Limburg
Lid bestuurscommissie provinciale culturele instellingenProvincie Limburg
Lid raad voor cultuurbeleidProvincie Limburg
SchepenStad Lommel
46 483,68
bruto per jaar
BestuurderNOLIMPARK
Lid directiecomitéNOLIMPARK
BestuurderJeugdontmoetingscentrum De Lommert
Lid directiecomitéKristalpark
Educatief medewerker-
Lid directiecomitéAGB Sport en recreatie
VoorzitterFC Pinal
BestuurderFos SocSol Limburg vzw
VoorzitterLommel Rockt vzw
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2011

2010

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid raad van cultuurbeleidProvincie Limburg
Lid diverse commissiesProvincie Limburg
SchepenStad Lommel
45 572,56
bruto per jaar
BestuurderNOLIMPARK
Lid directiecomitéNOLIMPARK
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB Patrimonium27/04/10
BestuurderJeugdontmoetingscentrum De Lommert
Lid directiecomitéKristalpark
Educatief medewerker-
Lid directiecomitéAGB Sport en recreatie27/04/10
VoorzitterFC Pinal
BestuurderFos SocSol Limburg vzw
VoorzitterLommel Rockt vzw
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Verduyckt toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2010

2009

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid raad van cultuurbeleidProvincie Limburg
Lid commissieProvincie Limburg
SchepenStad Lommel
BestuurderNOLIMPARK
Lid directiecomitéNOLIMPARK
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB Patrimonium
BestuurderJeugdontmoetingscentrum De Lommert
Lid directiecomitéKristalpark
Educatief medewerker-
Lid directiecomitéAGB Sport en recreatie01/11/09
VoorzitterFC Pinal
BestuurderFos SocSol Limburg vzw02/09/09
VoorzitterLommel Rockt vzw
Lid commissieProvincie Limburg projectencommissie gehandicapten01/03/09
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2009

2008

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid commissieProvincie Limburg
Lid raad van cultuurbeleidProvincie Limburg
SchepenStad Lommel
BestuurderNOLIMPARK
Lid directiecomitéNOLIMPARK
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB Patrimonium
BestuurderJeugdontmoetingscentrum De Lommert
Lid directiecomitéKristalpark
Educatief medewerker-
VoorzitterFC Pinal
VoorzitterLommel Rockt vzw
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2008

2007

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid commissieProvincie Limburg
Lid raad van cultuurbeleidProvincie Limburg
SchepenStad Lommel
BestuurderInter-media27/03/07
BestuurderNOLIMPARK14/03/07
Lid directiecomitéNOLIMPARK14/03/07
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB Patrimonium
BestuurderJeugdontmoetingscentrum De Lommert
Lid directiecomitéKristalpark
Lid college van ZaakvoerdersINDI01/04/07
Educatief medewerker-
VoorzitterFC Pinal
VoorzitterLommel Rockt vzw
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2007

2006

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid bestuurscommissie provinciale culturele instellingenProvincie Limburg
Lid Limburgse Raad voor CultuurbeleidProvincie Limburg
GemeenteraadslidStad Lommel
Lid gemeenteraadscommissie financiënStad Lommel
Lid adviescommissieCIPAL
BestuurderInter-media
SecretarisSP.a Lokale afdeling
SecretarisLommel Creatief
BestuurderCC De Adelberg
Educatief medewerkerCurieus vzw
VoorzitterFC Pinal
VoorzitterFNUK vzw
Lid college van zaakvoerdersiNDi01/09/06
Lid beheerscommissiePOB Lommel
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2006

2005

Kris Verduyckt • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid bestuurscommissie provinciale culturele instellingenProvincie Limburg21/09/05
Lid Limburgse Raad voor CultuurbeleidProvincie Limburg
GemeenteraadslidStad Lommel
Lid gemeenteraadscommissie financiënStad Lommel
Lid adviescommissieCIPAL
BestuurderInter-media
SecretarisSP.a Lokale afdeling
SecretarisLommel Creatief
BestuurderCC De Adelberg
Educatief medewerkerCurieus vzw
VoorzitterFC Pinal
VoorzitterFNUK vzw
Lid beheerscommissiePOB Lommel
BestuurderWSC Hogerop Lutlommel vzw
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Verduyckt in 2005

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Kris Verduyckt

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Verduyckt Kris

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Kris Verduyckt