Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Persbericht 27 maart 2012

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Cumuleo nu beschikbaar in het Nederlands

Persbericht 27 maart 2012

Kent u het aantal door bv. Bart de Wever, Kris Peeters, Vincent Van Quickenborne of Johan Vande Lanotte gecumuleerde mandaten?

Hebt u enig idee van het maximumaantal door één enkele mandataris gecumuleerde mandaten? Kent u de naam van deze «super» mandataris?

Weet u hoeveel mandatarissen niet voldoen aan hun verplichting om een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen?

Er wordt veel gesproken over de cumul van mandaten, maar slechts weinigen kennen de werkelijke situatie van onze mandatarissen.

Dit behoort voorgoed tot het verleden!

Via de site Cumuleo heeft u zeer eenvoudig toegang tot de details van de 362.839 mandaten uitgeoefend door 12.217 publieke mandatarissen sinds 2004.

Dankzij de klassementen gebaseerd op de reële cumuls en de pagina's die de historiek van elke mandataris in detail weergeven, krijgt u een globaal overzicht van de situatie van de cumul van mandaten in België. U ontdekt welke mandatarissen niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. U visualiseert het geheel van de mandaten uitgeoefend door de mandatarissen van uw keuze, enz.

De cumul van mandaten in cijfers

Alle statistieken in verband met de cumul van mandaten in België werden samengebracht op de pagina «Statistieken». U vindt er diverse informatie terug zoals:


U vindt al deze en andere informatie terug op Cumuleo.

Cumuleo is een privé-initiatief, onafhankelijk van de politieke partijen. De site bestaat sinds december 2009 in de Franse versie. Het is dus met veel genoegen (en vertraging op de oorspronkelijk voorziene planning) dat ik u de lancering van de Nederlandse versie kan aankondigen.

Cumuleo in enkele cijfers:

  • 362.839 beschikbare mandaten
  • 12.217 geregistreerde mandatarissen
  • Ongeveer 30.000 pagina's met gegevens en klassementen
  • 19.134 links gecreëerd vanuit externe internetsites
  • Tien tallen artikelen in de Franstalige online- en offlinepers

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Persbericht 27 maart 2012