Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
In welke partijen gaan de grootste cumuls schuil?

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen
In welke partijen gaan de grootste cumuls schuil?

⇒ Wat is de situatie aan Nederlandstalige zijde?

In het noordelijk landsgedeelte heeft 40,1 % van de gepeilde 1.175 internetgebruikers geantwoord: de CD&V.

In werkelijkheid wordt de CD&V overtroffen door de SP.A, waarvan de koppositie bevestigd wordt door de studie over het geheel aan mandaten (zowel bezoldigde als niet-bezoldigde) evenals de studie over enkel de bezoldigde mandaten (zie analyses 2.1 en 2.2).

OPEN VLD op zijn beurt is duidelijk meer aanwezig in de Top 100 van de bezoldigde mandaten (zie analyse 1.2).


⇒ Wat is de situatie aan Franstalige zijde?

72,8 % van de 3.501 Franstalige internetgebruikers die via de Cumuleo-site gepeild werden, hebben geantwoord: de PS.

Deze internetgebruikers blijken de politieke partijen goed te kennen, aangezien de PS inderdaad de partij is waar het gemiddelde aantal gecumuleerde mandaten per mandataris het grootst is. De PS is ook de partij die het meest aanwezig is in de Top 100 van de grootste cumuls van alle mandaten samen (zie analyse 1.1).

De MR neemt de tweede plaats van alle klassementen in.

Het CDH en ECOLO zijn de twee partijen die het minst aanwezig zijn in de Tops 100 van de grootste cumuls en nemen ook de derde en vierde plaats van de Franstalige partijen in op het gebied van gemiddelde cumul per mandataris.


Ontdek alle details in de analyses met betrekking tot de Tops 100 en de gemiddelde aantallen gecumuleerde mandaten per mandataris.


1- Tops 100 van de grootste cumuls

De CD&V en PS zijn het meest aanwezig in deze groep. Helemaal geen verrassing, omdat het de partijen zijn die de meeste mandatarissen aan elke zijde van de taalgrens tellen.

Door het verschil tussen het aanwezigheidspercentage in de Tops 100 en het vertegenwoordigingspercentage van de partijen (*) te vergelijken, verkrijgt men een gewogen waarde die de werkelijkheid beter weerspiegelt.

(*) Het vertegenwoordigingspercentage van de partij is het percentage mandatarissen die lid zijn van de partij en die aanwezig zijn in de databank van Cumuleo (complete databank van de mandatarissen onderworpen aan de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen in te dienen bij het Rekenhof).


1.1- Top 100 van de bezoldigde en niet-bezoldigde mandaten gecumuleerd (2004 tot 2012)

Aanwezigheidspercentage in de Top 100Vertegenwoordigingspercentage van de partijVerschil
SP.A13,11 %8,47 %+ 4,64 %
N-VA1,44 %1,78 %- 0,34 %
OPEN VLD9,44 %10,45 %- 1,01 %
GROEN0,00 %1,09 %- 1,09 %
CD&V19,00 %20,44 %- 1,44 %
PS26,11 %15,38 %+ 10,73 %
MR11,11 %9,93 %+ 1,18 %
ECOLO0,78 %2,54 %- 1,76 %
CDH5,56 %8,73 %- 3,17 %


⇒ Situatie aan Nederlandstalige zijde

De SP.A is oververtegenwoordigd met 4,64 %. Dit betekent dat de SP.A 4,64 % supplementaire mandatarissen in deze Top 100 telt, rekening houdend met zijn vertegenwoordigingspercentage (8,47 %).

De CD&V is ondervertegenwoordigd met 1,44 %, GROEN met 1,09 %, OPEN VLD met 1,01% en N-VA met 0,34 %.

⇒ Situatie aan Franstalige zijde

De PS is oververtegenwoordigd met 10,73 %.

De MR is oververtegenwoordigd met 1,18 %, terwijl het CDH ondervertegenwoordigd is met 3,17 % en Ecolo met 1,76 %.

⇒ Nationale situatie

Op nationale schaal staat de PS vooraan met 10,73 % oververtegenwoordiging gevolgd door SP.A (4,64 %) en MR (1,18 %).

Het CDH daarentegen is de meest ondervertegenwoordigde partij (3,17 %) gevolgd door ECOLO (1,76 %) en CD&V (1,44 %).


1.2- Top 100 van de bezoldigde mandaten gecumuleerd (2004 tot 2012)

Aanwezigheidspercentage in de Top 100Vertegenwoordigingspercentage van de partijVerschil
OPEN VLD16,89 %10,52 %+ 6,37 %
SP.A14,11 %8,50 %+ 5,61 %
CD&V22,22 %20,59 %+ 1,63 %
GROEN0,44 %1,10 %- 0,66 %
N-VA0,22 %1,79 %- 1,57 %
PS17,89 %15,51 %+ 2,38 %
MR9,78 %10,00 %- 0,22 %
ECOLO0,56 %2,55 %-1,99 %
CDH4,44 %8,78 %- 4,34 %


⇒ Situatie aan Nederlandstalige zijde

OPEN VLD is oververtegenwoordigd met 6,37 %. Dit betekent dat de OPEN VLD 6,37 % supplementaire mandatarissen in deze Top 100 telt, rekening houdend met zijn vertegenwoordigingspercentage (10,52 %).

Hij wordt gevolgd door SP.A (5,61 %) en CD&V (1,63 %).

GROEN daarentegen is ondervertegenwoordigd met 0,66 % en N-VA met 1,57 %.

⇒ Situatie aan Franstalige zijde

De PS is oververtegenwoordigd met 2,38 %.

Het CDH daarentegen is ondervertegenwoordigd met 4,34 %, Ecolo met 1,99 % en MR met 0,22 %.

⇒ Nationale situatie

Op nationale schaal staan er twee Nederlandstalige partijen vooraan: OPEN VLD (6,37 %) en SP.A (5,61 %). Ze worden gevolgd door de PS (2,38 %) en CD&V (1,63 %).

Het CDH daarentegen is de meest ondervertegenwoordigde partij met 4,34 %.


2- Gecumuleerde mandaten per mandataris (gemiddelde)

Dit tweede deel van de analyse heeft betrekking op de gemiddeld aantal gecumuleerde mandaten per mandataris in elke partij.


2.1- Bezoldigde en niet-bezoldigde mandaten gecumuleerd (2004 tot 2012)

SP.ACD&VOPEN VLD N-VAGROENPSMRCDH ECOLO
7,126,74 6,326,05 5,398,357,607,25 5,89


⇒ Situatie aan Nederlandstalige zijde

Zoals zijn Franstalige naamgenoot staat de SP.A (7,12) vooraan.

Hij wordt gevolgd door CD&V (6,74), OPEN VLD (6,32), N-VA (6,05) en GROEN (5,39).

⇒ Situatie aan Franstalige zijde

Zoals de gepeilde internetgebruikers voorspeld hebben, staat de PS vooraan met 8,35 mandaten.

De PS wordt gevolgd door MR (7,60), CDH (7,25) en ECOLO (5,89).

⇒ Nationale situatie

Men stelt vast dat de socialistische partijen vooraan staan met voor de PS 8,35 mandaten en de SP.A 7,12. De ecologisten sluiten het klassement met 5,89 mandaten voor ECOLO en 5,39 voor GROEN.


2.2- Bezoldigde mandaten gecumuleerd (2004 tot 2012)

SP.AOPEN VLD CD&VGROENN-VA PSMRCDH ECOLO
3,743,60 3,523,29 2,913,733,693,53 3,16


⇒ Situatie aan Nederlandstalige zijde

Zoals zijn Franstalige naamgenoot staat de SP.A (3,74) vooraan.

Hij wordt gevolgd door OPEN VLD (3,60), CD&V (3,52), GROEN (3,29) en N-VA (2,91).

⇒ Situatie aan Franstalige zijde

Zoals voor de analyse over het geheel aan mandaten staat de PS vooraan met 3,73 bezoldigde mandaten.

De PS wordt gevolgd door MR (3,69), CDH (3,53) en ECOLO (3,16).

⇒ Nationale situatie

Men stelt opnieuw vast dat de socialistische partijen vooraan staan met voor de SP.A 3,74 mandaten en de PS 3,73. De ecologisten en N-VA sluiten het klassement met respectievelijk 3,29 mandaten voor GROEN, 3,16 voor ECOLO en 2,91 voor N-VA.Voor meer informatie kunt u naar de resultaten gaan van de peiling van de 4507 internetgebruikers die geantwoord hebben op de vraag: "In welke partij cumuleren de mandatarissen de meeste mandaten volgens u?".

Opmerking: in al wat voorafgaat moet "mandaten" begrepen worden als "mandaten, ambten en beroepen".


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

In welke partijen gaan de grootste cumuls schuil?