Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jozef De Witte Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jozef De Witte

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jozef De Witte

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef De Witte - 3210 LUBBEEK.

Jozef De Witte is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2007


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2016

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
IntendantNationaal Orkest van BelgiE31/03/16
BestuurderPag-Asa VZW⇒ 2017
BestuurderRuilteVaart VZW⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2016

2015

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme- bestrijding14/06/15
DirecteurFederaal Centrum voor de analyse van de migratiestro- men, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel15/03/15
IntendantNationaal Orkest van België01/06/15⇒ 2016
BestuurderArs Musica Brussel01/06/15⇒ 2016
Lid va het bheerscomité wnd.Impulsfonds voor het migrantenbeleid14/06/15
BestuurderLeren Ondernemen VZW⇒ 2016
Voorzitter diversiteitsraadMIVB14/06/15
BestuurderPag-Asa16/03/15⇒ 2016
Bestuurder (waarnemer)Pag-Asa15/03/15
Lid beheerscomiité wnd.Steunpunt Armoedebestrijding15/03/15
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2015

2014

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Waarnemer in het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten
BestuurderLeren Ondernemen VZW
Voorzitter diversiteitsraadMIVB
Waarnemer raad van bestuurPag-Asa
Waarnemer in het beheerscomitéSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2014

2013

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Waarnemer in het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten
BestuurderBelgacom Foundation
VoorzitterEQUINET AISBL28/11/13
BestuurderLeren Ondernemen VZW
Voorzitter diversiteitsraadMIVB01/04/13
Waarnemer in het beheerscomitéSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2013

2012

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Waarnemer in het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten
BestuurderBelgacom Foundation
VoorzitterEQUINET AISBL
BestuurderLeren Ondernemen VZW
Waarnemer in het beheerscomitéSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2012

2011

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Waarnemer in het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten
BestuurderBelgacom Foundation15/02/11
BestuurderEQUINET AISBL30/11/11
VoorzitterEQUINET AISBL30/11/11
BestuurderLeren Ondernemen vzw
Waarnemer in het beheerscomitéSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2011

2010

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding30/04/10
BestuurderEQUINET AISBL
BestuurderFRA European Union Agency for Fundamental Rights30/06/10
BestuurderLeren Ondernemen vzw
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2010

2009

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
BestuurderEQUINET AISBL06/11/09
BestuurderFRA European Union Agency for Fundamental Rights
BestuurderLeren Ondernemen vzw
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2009

2008

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
BestuurderFRA European Union Agency for Fundamental Rights
BestuurderLeren Ondernemen vzw01/06/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2008

2006

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Waarnemer in het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten
Waarnemer in het beheerscomitéSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2006

2005

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur-generaalCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Plaatsvervangend lid raad van bestuurEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia EUMC
Waarnemer in het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten
Waarnemer in het beheerscomitéSteunpunt Armoede
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2005

2004

Jozef De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur-generaalCentrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Waarnemend lid van de raad van bestuurCoprogram vzw30/04/04
Plaatsvervangend lid raad van bestuurEUMC01/05/04
BestuurderEurostep vzw30/04/04
Lid raad en bureauFederale Raad voor Duurzame ontwikkeling30/04/04
Waarnemend lid van het beheerscomitéImpulsfonds voor de integratie van migranten01/05/04
Algemeen secretarisKoepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11.30/04/04
VoorzitterLDC III NGO Forum
Waarnemend lid beheerscomité en begeleidingscommissieSteunpunt Armoede01/05/04
BestuurderVODO vzw30/04/04
BestuurderWereldmediahuis vzw30/04/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jozef De Witte in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jozef De Witte

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Witte Jozef

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Jozef De Witte