Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Peopolitix Nederlandstalige

Peopolitix (Nederlandstalige mandatarissen)

In één oogopslag de situatie van de bekendste Nederlandstalige politici en politica's in het koninkrijk op het gebied van de cumul van mandaten.

10 mandatarissen zijn opgenomen in deze categorie.

U kunt uw zoekbewerking uitbreiden tot alle mandatarissen of beperken tot de Franstaligen of de Duitstaligen mandatarissen.

De Block Maggie
 • Minister - Federale Regering, Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
 • Minister - Federale Regering, Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
 • Zie de andere mandaten van Maggie De Block
8
 cumul(s)
in 2014
De Crem Pieter
 • Minister - Federale regering, Landsverdediging
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Fractieleider - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Zie de andere mandaten van Pieter De Crem
11
 cumul(s)
in 2007
De Croo Alexander
 • Rechtstreeks verkozen senator - Senaat
 • Zaakvoerder - Black-B sprl
 • Voorzitter - Centrum voor Maatschappelijke Informatie vzw
 • Zie de andere mandaten van Alexander De Croo
13
 cumul(s)
in 2010
Francken Theo
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Asiel en Migratie, Administratieve Vereenvoudiging
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Lubbeek
 • Gemeenteraadslid - Gemeente Lubbeek
 • Zie de andere mandaten van Theo Francken
11
 cumul(s)
in 2017
Geens Koen
 • Minister - Federale regering, Financiën en Ambtenarenzaken
 • Buitengewoon Hoogleraar
 • Gewoon Hoogleraar
 • Zie de andere mandaten van Koen Geens
16
 cumul(s)
in 2013
Jambon Jan
 • Vice-Eerste Minister - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Grote Steden en Regie der Gebouwen
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Fractieleider - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Zie de andere mandaten van Jan Jambon
24
 cumul(s)
in 2014
Peeters Kris
 • Minister - Vlaamse regering, Openbare Werken, Energie, Leefmilieu enNatuur
 • Bestuurder - ADMB
 • Bestuurder - Agentschap voor Buitenlandse Handel
 • Zie de andere mandaten van Kris Peeters
16
 cumul(s)
in 2004
Sleurs Elke
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid
 • Deelstaatsenator - Senaat
 • Rechtstreeks verkozen senator - Senaat
 • Zie de andere mandaten van Elke Sleurs
13
 cumul(s)
in 2014
Tommelein Bart
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
 • Parlementslid - Vlaams Parlement
 • Fractieleider - Vlaams Parlement
 • Zie de andere mandaten van Bart Tommelein
21
 cumul(s)
in 2014
Vandeput Steven
 • Minister - Federale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Gemeenteraadslid - Stad Hasselt
 • Zie de andere mandaten van Steven Vandeput
22
 cumul(s)
in 2014


Opmerking: Voor meer informatie over de berekeningsmethode, raadpleeg de FAQ. De taalaanhorigheid van de mandatarissen is vooral gebaseerd op de taal van publicatie in het Staatsblad.Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Peopolitix Nederlandstalige