Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Peopolitix

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Peopolitix

In één oogopslag de situatie van de bekendste politici en politica's in het koninkrijk op het gebied van de cumul van mandaten.

17 mandatarissen zijn opgenomen in deze categorie.

U kunt uw zoekbewerking beperken tot Franstaligen, Nederlandstaligen ou Duitstaligen mandatarissen.

Bacquelaine Daniel
 • Vertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Fractieleider - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Lid of plaatsvervangend afgevaardigd - Assemblée Parlementaire du Bénélux
 • Zie de andere mandaten van Daniel Bacquelaine
28
 cumul(s)
in 2005
Borsus Willy
 • Parlementslid - Waalse Parlement
 • Voorzitter van een commissie - Waalse Parlement
 • Parlementslid - Frans gemeenschapsparlement
 • Zie de andere mandaten van Willy Borsus
35
 cumul(s)
in 2004
De Block Maggie
 • Minister - Federale Regering, Sociale zaken, Volksgezondheid, Asiel, Migratie
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Bestuurder - Centrum voor Maatschappelijke Informatie VZW (CMI)
 • Zie de details van de mandaten van Maggie De Block
8
 cumul(s)
in 2019
De Crem Pieter
 • Minister - Federale regering, Landsverdediging
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Fractieleider - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Zie de andere mandaten van Pieter De Crem
11
 cumul(s)
in 2007
De Croo Alexander
 • Rechtstreeks verkozen senator - Senaat
 • Zaakvoerder - Black-B sprl
 • Voorzitter - Centrum voor Maatschappelijke Informatie vzw
 • Zie de andere mandaten van Alexander De Croo
13
 cumul(s)
in 2010
Francken Theo
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Asiel en Migratie, Administra- tieve Vereenvoudiging
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Lubbeek
 • Zie de details van de mandaten van Theo Francken
11
 cumul(s)
in 2018
Galant Jacqueline
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Jurbeke
 • Bestuurder - Communauté urbaine de Mons
 • Zie de andere mandaten van Jacqueline Galant
12
 cumul(s)
in 2007
Geens Koen
 • Minister - Federale regering, Financiën en Ambtenarenzaken
 • Buitengewoon Hoogleraar
 • Gewoon Hoogleraar
 • Zie de andere mandaten van Koen Geens
16
 cumul(s)
in 2013
Jamar Hervé
 • Minister - Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale
 • Parlementslid - Parlement Wallon
 • Voorzitter van een commissie - Parlement Wallon
 • Zie de andere mandaten van Hervé Jamar
14
 cumul(s)
in 2014
Jambon Jan
 • Vice-Eerste Minister - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Grote Steden en Regie der Gebouwen
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Fractieleider - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Zie de andere mandaten van Jan Jambon
24
 cumul(s)
in 2014
Marghem Marie-Christine - TOURNAI
 • Vertegenwoordiger - Chambre des Représentants
 • Schepen - Ville de Tournai
 • Advocaat
 • Zie de andere mandaten van Marie-Christine Marghem
16
 cumul(s)
in 2013
Michel Charles
 • Vertegenwoordiger - Chambre des Représentants
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Commune de Wavre
 • Voorzitter - Centre Jean Gol (CJG) Asbl
 • Zie de andere mandaten van Charles Michel
11
 cumul(s)
in 2013
Peeters Kris
 • Minister - Vlaamse regering, Openbare Werken, Energie, Leefmilieu enNatuur
 • Bestuurder - ADMB
 • Bestuurder - Agentschap voor Buitenlandse Handel
 • Zie de andere mandaten van Kris Peeters
16
 cumul(s)
in 2004
Reynders Didier
 • Vice-Eerste Minister - Gouvernement fédéral, Finances
 • Vice-Eerste Minister - Gouvernement fédéral, Finances et Réformes institutionnelles
 • Vertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Zie de andere mandaten van Didier Reynders
21
 cumul(s)
in 2007
Sleurs Elke
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid
 • Deelstaatsenator - Senaat
 • Rechtstreeks verkozen senator - Senaat
 • Zie de andere mandaten van Elke Sleurs
13
 cumul(s)
in 2014
Tommelein Bart
 • Staatssecretaris - Federale Regering, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
 • Parlementslid - Vlaams Parlement
 • Fractieleider - Vlaams Parlement
 • Zie de andere mandaten van Bart Tommelein
21
 cumul(s)
in 2014
Vandeput Steven
 • Minister - Federale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Gemeenteraadslid - Stad Hasselt
 • Zie de andere mandaten van Steven Vandeput
22
 cumul(s)
in 2014


Opmerking: Voor meer informatie over de berekeningsmethode, raadpleeg de FAQ. De taalaanhorigheid van de mandatarissen is vooral gebaseerd op de taal van publicatie in het Staatsblad.Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Peopolitix