Heeft de mandataris zijn verplichtingen vervuld?20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
MandatenlijstJaJaJa
VermogensaangifteIn ordeIn ordeIn orde
Maximum gecumuleerde mandaten20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Alle101010
Bezoldigd555
Onbezoldigd555
Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een mandatenlijst in te dienen = Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een mandatenlijst in te dienen
Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een vermogensaangifte in te dienen = Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een vermogensaangifte in te dienen of
    die niet verplicht is om een vermogensaangifte in te dienen
Mandatarissen in gebreke = Mandataris die geen mandatenlijst of vermogensaangifte ingediend heeft
Mandataris die niet verplicht is een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof = Mandataris die niet verplicht is een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof