Heeft de mandataris zijn verplichtingen vervuld?20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
MandatenlijstJaJaJaJaNeeJaJaJaJaNee
VermogensaangifteIn ordeIn ordeIn ordeIn ordeIn ordeIn ordeNeeIn ordeIn ordeNee
Maximum gecumuleerde mandaten20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Alle6777Nee7887Nee
Bezoldigd2333Nee3321Nee
Onbezoldigd4444Nee4566Nee
Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een mandatenlijst in te dienen = Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een mandatenlijst in te dienen
Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een vermogensaangifte in te dienen = Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een vermogensaangifte in te dienen of
    die niet verplicht is om een vermogensaangifte in te dienen
Mandatarissen in gebreke = Mandataris die geen mandatenlijst of vermogensaangifte ingediend heeft
Mandataris die niet verplicht is een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof = Mandataris die niet verplicht is een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof