Heeft de mandataris zijn verplichtingen vervuld?20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
MandatenlijstJaJaJaJaNeeJaJaJaJaJaNeeNeeJaJa
VermogensaangifteIn ordeIn ordeIn ordeIn ordeNeeNeeIn ordeIn ordeIn ordeIn ordeNeeNeeIn ordeIn orde
Maximum gecumuleerde mandaten20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Alle4555Nee45536NeeNee48
Bezoldigd4454Nee44434NeeNee24
Onbezoldigd0101Nee01102NeeNee24
Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een mandatenlijst in te dienen = Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een mandatenlijst in te dienen
Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een vermogensaangifte in te dienen = Mandataris die zijn plicht vervuld heeft om een vermogensaangifte in te dienen of
    die niet verplicht is om een vermogensaangifte in te dienen
Mandatarissen in gebreke = Mandataris die geen mandatenlijst of vermogensaangifte ingediend heeft
Mandataris die niet verplicht is een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof = Mandataris die niet verplicht is een mandatenlijst of vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof