De evolutie van alle mandaten in 2018
De evolutie van onbezoldigde mandaten in 2018