De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Deleu

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Luc Deleu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Luc Deleu

Cumuleo