De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Bodeux

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Serge Bodeux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Serge Bodeux

Cumuleo