De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Philippe Charlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Philippe Charlier

Cumuleo