De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Durnez

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Jan Durnez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Jan Durnez

Cumuleo