De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Fraipont

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Elisabeth Fraipont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Elisabeth Fraipont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Elisabeth Fraipont

Cumuleo