De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Frère

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Luc Frère
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Luc Frère
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Luc Frère

Cumuleo