De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christel Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Christel Geerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Christel Geerts

Cumuleo