De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernd Gentges

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Bernd Gentges
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Bernd Gentges

Cumuleo