De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gerard

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door André Gerard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door André Gerard

Cumuleo