De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Herremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Kris Herremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Kris Herremans

Cumuleo