De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Hocquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Catherine Hocquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Catherine Hocquet

Cumuleo