De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Huin

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Michel Huin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Michel Huin

Cumuleo