De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Ivens

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Wim Ivens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Wim Ivens

Cumuleo