De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Dirk Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Dirk Jacobs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Dirk Jacobs

Cumuleo