De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lukas Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Lukas Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Lukas Jacobs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Lukas Jacobs

Cumuleo