De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Laeremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Bart Laeremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Bart Laeremans

Cumuleo