De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiaan Lippens

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Christiaan Lippens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Christiaan Lippens

Cumuleo