De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Mesure

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Ann Mesure
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Ann Mesure

Cumuleo