De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Pirens

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Freddy Pirens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Freddy Pirens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Freddy Pirens

Cumuleo