De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carlos Van Hove

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Carlos Van Hove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Carlos Van Hove

Cumuleo