De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benny Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Benny Smets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Benny Smets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Benny Smets

Cumuleo