De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerard Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Gerard Stassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Gerard Stassen

Cumuleo