De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Terwingen

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Raf Terwingen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Raf Terwingen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Raf Terwingen

Cumuleo