De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Triest

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Rita Triest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Rita Triest

Cumuleo