De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Giuseppe Scinta

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Giuseppe Scinta
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Giuseppe Scinta

Cumuleo