De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaston Van De Keer

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Gaston Van De Keer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Gaston Van De Keer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Gaston Van De Keer

Cumuleo