De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Rensbergen

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Jan Van Rensbergen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Jan Van Rensbergen

Cumuleo