De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Jehaes

Alle mandaten uitgeoefend in 2019 door Michel Jehaes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2019 door Michel Jehaes

Cumuleo