De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Vandecasteele

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Vandecasteele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Vandecasteele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Vandecasteele

Cumuleo