De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Gypers

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Gypers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Gypers

Cumuleo