De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Absillis

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Albert Absillis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Albert Absillis

Cumuleo